Limba bulgară

12.08.09 09:20:25

Limba oficială în Bulgaria este limba bulgară, care aparţine grupului de limbi slave sudice şi foloseşte alfabetul chirilic. Limba bulgară se aseamănă cel mai mult cu limba macedoneană.
Care este originea denumirii de „bulgar”? Iniţial, sub această denumire era cunoscut un popor provenind din Asia Centrală, care vorbea o limbă cu totul diferită de limbile slave. Bulgarii s-au stabilit în secolul al 7-lea în Peninsula Balcanică şi au fost cu timpul asimilaţi de populaţia locală de origine slavă. 

Dintre toate limbile slave, limba bulgară are cea mai veche scriere. Regulile ortografiei bulgare actuale au fost stabilite în secolul al 19-lea. În afara graniţelor Bulgarei, limba bulgară se vorbeşte şi în statele vecine, precum şi în ţările în care bulgarii au emigrat de-a lungul timpului. Printre acestea se numără Canada, Grecia, Ungaria, Izrael, Macedonia, Republica Moldova, România, Serbia, Turcia şi Ucraina. Începând de la data de 1 ianuarie 2007, limba bulgară este, alături de greacă, a doua limbă oficială din spaţiul Uniunii Europene care utilizează un alfabet diferit de cel latin.

Bulgarii sunt foarte mândri de limba lor şi sărbătoresc în fiecare an, pe 24 mai, ziua scrierii chirilice, în cinstea creatorilor acesteia – sfinţii Chiril şi Metodiu.

Limba bulgară a evoluat de-a lungul istoriei, de la bulgara veche – folosită între secolele 9 şi 11 – bulgara medie, vorbită din secolul al 12-lea până în secolul al 15-lea, şi terminând cu bulgara modernă, care se vorbeşte din secolul al 16-lea până astăzi.
Primele documente scrise în alfabetul chirilic, şi anume o serie de texte în slavă veche, pe atunci limbă literară şi a cărţilor religioase, datează din secolul al 9-lea. În timpul ocupaţiei turce din anii 1393-1878, limba şi scrierea bulgară au cunoscut o lungă perioadă de opresiune. Limba oficială a Bulgariei ocupate era limba turcă, biserica şi şcolile utilizând limba greacă. Limba bulgară s-a păstrat însă în mănăstiri, unde au fost traduse în acea perioadă numeroase texte din limba greacă. Limba bulgară contemporană şi-a început dezvoltarea în a doua jumătate a secolului al 19-lea. 

Mergeţi în excursie în Bulgaria şi ascultaţi vorbindu-se această limbă cu o istorie atât de interesantă!

Ultimele curiozităţi...

11.08.2011 Suveniruri
14.06.2011 Rila a Pirin
13.04.2011 Pieţele

Ultima discuţie...

01.04.2012 comunicare
14.07.2011 vreau detali despre hotelurile panorama si kompas

Ultima fotografie...

relief muntos
un fragment de
paradă
relaxare pe mal
pe plajă